Średnicówka i wynagrodzenia

18.06.2008

Problem budowy Drogowej Trasy Średnicowej oraz regulacje płac zdominowały obrady sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 16 czerwca. Kwestie związane z kontynuacją realizacji inwestycji drogowych przedstawili radnym zaproszeni goście: Ireneusz Maszczyk, prezes DTŚ SA oraz poseł Jerzy Polaczek, były minister transportu i budownictwa.

 

Radni zwracali też uwagę na dobre udokumentowanie uchwał podwyższających pensje pracownikom samorządu.

– Warto zaznaczyć, że w wielu z tych jednostek będzie to pierwsza od 8 lat regulacja płac, zmierzająca do zatrzymania w administracji publicznej dobrze wykwalifikowanej kadry – podkreśliła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
Z aprobatą radnych spotkały się przygotowane na sesję projekty uchwał. Z porządku obrad zdjęto jedynie projekt w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, a także domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny ich sprzedaży.
Miłym akcentem sesji było przekazanie przez lokatorów tzw. mieszkań pohutniczych symbolicznej tablicy z podziękowaniami dla zabrzańskiego samorządu za pomoc w rozwiązaniu problemu przejętych przez prywatnego właściciela budynków zakładowych.