Sesja Rady Miejskiej

16.06.2008

16 czerwca o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5 – 7 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

W jej programie przewidziano m.in. dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:

– zmiany budżetu Miasta Zabrze na rok 2008,
– zmiany budżetu Miasta Zabrze na rok 2008 oraz zmiany Uchwały Nr XX/245/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 18.02.2008 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok oraz zmiany budżetu Miasta Zabrze na rok 2008,
– ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zabrze,
– ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu (w złotych) dla pracowników, zatrudnionych w Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu,
– nadania nowej nazwy ulicy – Profesora Maksymiliana Hubera,
– wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Poradni Medycyny Szkolnej w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 67,
– zmiany uchwały Nr XIX/235/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14.01.2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10,
– ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
– ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Izbie Wytrzeźwień w Zabrzu przy ul. Wolności 94,
– ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez Miasto Zabrze,
– ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, 
– ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości 1 punktu dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu przy ul. Piłsudskiego 60,
– ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości 1 punktu dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Kąpielowym w Zabrzu przy Pl. Krakowskim 10,
– określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, a także domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny ich sprzedaży.