Zabrze przestrzenią rozwoju

Rok Guido

16.06.2008

W niedzielę, 15 czerwca, na terenie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”, odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy rok działalności kopalni. Tego dnia prezydent Małgorzata Mańka-Szulik odsłoniła tablicę upamiętniającą ubiegłoroczne udostępnienie obiektu dla zwiedzających.

„Kopalnia stanowi ważny punkt na mapie turystycznej Europy. Wierzę, że „Guido” będzie też cennym przedsięwzięciem edukacyjnym, badawczym, naukowym, kulturalnym, promocyjnym”. Słowa te wypowiedziane 15 czerwca 2007 r. przez Prezydenta Zabrza w dniu oddania dla ruchu turystycznego „Guido”, zostały utrwalone na pamiątkowej tablicy.
Warto przypomnieć, że utworzenie w kopalni obiektu muzealnego jest wspólną inicjatywą Gminy Zabrze i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
W pierwszym roku muzealnej działalności kopalnię „Guido” zwiedziło już 30 tys. turystów z całego świata. Miesięcznie odwiedza ją ok. 2,5 tys. osób.
ZKWK „Guido” jest jednym z unikatowych obiektów, będących częścią europejskiego dziedzictwa technicznego okresu rewolucji przemysłowej. Dzięki temu stała się olbrzymią atrakcją na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
Kopalnia, uruchomiona 2 października 1855 r., stała się jedną z 94 istniejących w XIX wieku zakładów wydobywczych na Śląsku. Swoją nazwę zawdzięcza założycielowi Guido Henckel von Donnersmarckowi.

Dzisiaj turyści mogą zwiedzać poziom 170, który powstał w 1887 r. Szyb początkowo był konstrukcją drewnianą, którą w 1888 r. wymieniono na metalową. Obecnie zwiedzający zwożeni są do kopalnianych chodników szybem zmodernizowanym w 1931 r.