"Kryzys – droga do zmian"

16.06.2008

18 czerwca odbędzie się I Zabrzańska Konferencja „Kryzys – droga do zmiany”, którą organizują Zespół Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu. Patronat nad konferencją objęła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Program konferencji przewiduje:

– powitanie uczestników,
– otwarcie konferencji – prezydent Małgorzata Mańka–Szulik,
– „Kryzys psychologiczny” – Liliana Krzywicka (kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach),
– „Wpływ kryzysu na zdrowie psychiczne” – Ryszard Izdebski (psychoterapeuta, kierownik Zespołu Leczenia Domowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie),
– „Aspekt duchowy pomocy osobom i rodzinom w kryzysie” – ksiądz Arkadiusz Kinel (proboszcz parafii św. Andrzeja w Zabrzu),
– „Działania interdyscyplinarne na rzecz osób doświadczających wydarzeń traumatycznych” – Wanda Paszkiewicz (zastępca prezesa Stowarzyszenia „Niebieska Linia” w Warszawie),
– wymiana doświadczeń dotyczących współpracy instytucji i organizacji w Zabrzu
 – zapoznanie z treścią Rezolucji o współpracy instytucji i organizacji na rzecz pomocy osobom w kryzysie.