Konferencja w MOPR

16.06.2008

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zaprasza na konferencję inauguracyjną projektu „Reintegracja. Aktywność. Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze”.

Spotkanie odbędzie się 19 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury „Guido”, przy ul. 3 Maja 91. Oficjalne rozpoczęcie o godz. 10.00. Rejestracja uczestników od godz. 9.30.