II Polsko-Brytyjskie Forum w Ochronie Zdrowia

16.06.2008

II Polsko-Brytyjskie Forum w Ochronie Zdrowia odbędzie się 18 czerwca w godzinach 9.00-16.00 w Teatrze Nowym w Zabrzu. Organizatorami spotkania są Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu przy współpracy z Odziałem Opolskim i Śląskim Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Brytyjsko-Polską Izbą Przemysłową.

Podczas tegorocznego Forum zostaną poruszane aktualne problemy dotyczące służby zdrowia, m.in. w zakresie organizacji i efektywności czasu pracy, źródeł finansowania świadczeń, ich dostępności, rozwoju rynku leków genetycznych oraz monitorowania kosztów programów lekowych.