Stacja bazowa UMTS Nr GZB 0064_B przy ul. Brzóski 27 i ul. 1 -go Maja 11

12.06.2008

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej UMTS Nr GZB 0064_B na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Brzóski 27 i ul. 1 -go Maja 11 w Zabrzu

files/2008_06/Zawiad_o_%20zakon_postep.doc