Pomoc dla niepełnosprawnych

11.06.2008

Aktywizacja zawodowa stanowiła temat konferencji „Podwójna Szansa – niepełnosprawni na rynku pracy” przygotowanej przez Powiatowy Urząd Pracy, Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta i Zabrzańską Izbę Przemysłowo-Handlową.

11 czerwca w sali konferencyjnej klubu sportowego „Gwarek” spotkali się ludzie niosący pomoc potrzebującym, urzędnicy oraz pracodawcy zainteresowani pozyskaniem pracowników. I właśnie przedsiębiorcom przedstawiono pakiet propozycji mających zachęcić do zatrudniania niepełnosprawnych. Wśród nich jest m.in. refundacja kosztów zatrudnienia czy też doposażenie stanowiska pracy.
Patronat nad konferencją objęła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, która podziękowała organizatorom za podjęcie inicjatywy zmierzającej do poprawy sytuacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Zabrza.
Z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że obecnie w mieście zgłoszonych jest 657 niepełnosprawnych pozostających bez pracy.