Pamięci rotmistrza Pileckiego

09.06.2008

Konferencja „Jednostka przeciw totalitaryzmowi” poświęcona rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu odbyła się 9 czerwca w gmachu Senatu RP. Została zorganizowana z inicjatywy wicemarszałka Senatu Zbigniewa Romaszewskiego przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności senatora Stanisława Piotrowicza, dr hab. Janusza Kurtykę, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz dr Wojciecha Myśleckiego, prezesa Dolnośląskiej Inicjatywy Historycznej. 

– Celem konferencji przygotowanej w sześćdziesiątą rocznicę zamordowania rotmistrza Pileckiego było upowszechnienie wiedzy o tej bohaterskiej postaci, która może być wzorem patriotyzmu, odwagi i wytrwałości – podkreśliła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik uczestnicząca w sesji naukowej.
Przypomnijmy, że podczas II wojny światowej rotmistrz Pilecki m.in. z własnej woli dostał się do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, aby poznać plany ludobójstwa oraz zorganizować ruch oporu. Następnie uciekł z obozu, walczył w Powstaniu Warszawskim, a także w II Korpusie Polskim gen. Władysława Andersa. Po powrocie do Polski ułatwiał ucieczkę z kraju tym, którzy mogli zostać zamordowanie przez NKWD i powstające wtedy rodzime służby bezpieczeństwa. W maju 1947 roku rotmistrz Witold Pilecki został zatrzymany przez UB, a rok później sąd wojskowy skazał go na śmierć przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano. W 2006 roku rotmistrza Pileckiego pośmiertnie odznaczono Orderem Orła Białego.