Zawiadomienie o zakończeniu postępowania,…,"Budowa stacji bazowej…przy ul. Słowackiego 2"

05.06.2008

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA BTS „50919 01 Zabrze”, na dachu budynku przy ul. Słowackiego 2 (dz. nr 2538/5)"
sygn.: WE.7624-R-131/2007 (Nr 131-9/2008)

files/2008_06/WE%207624%20R_131_9_07r08r_Zawiadomienie%20o%20zakonczeniu%20postepo.doc