Zabrze przestrzenią rozwoju

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

05.06.2008

W ramach programów profilaktycznych: „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” oraz „Programu profilaktyki raka piersi” na terenie Zabrza można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne.

„Program profilaktyki raka szyjki macicy” umożliwia Paniom w wieku 25 – 59 lat wykonanie badania cytologicznego. Można z niego korzystać raz na trzy lata. Spis jednostek zdrowia na terenie województwa śląskiego wykonujących bezpłatne badania cytologiczne znajduje się na stronach: www.rakszyjki.org, www.io.gliwice.pl

Do rejestracji niezbędna jest karta chipowa NFZ (Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego NFZ) oraz numer PESEL. Więcej informacji można uzyskać w śląskim Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” pod numerem telefonu: 032/278-97-58.

W Zabrzu „Program profilaktyki raka szyjki macicy”, w 2008 roku wykonują:
1. Etap podstawowy: gabinety i poradnie ginekologiczno – położnicze w NZOZ-ach i samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
2. Etap pogłębiony: Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zabrzańskie Centrum Opieki Medycznej „SALUBRIS” w Zabrzu, ul. Wolności 338B (nr tel. 032/370-22-96).
 
W ramach „Programu profilaktyki raka piersi” zapraszamy natomiast Panie w wieku 50 – 69 lat do wykonania badania mammograficznego. Z badania można korzystać raz na dwa lata. Spis jednostek zdrowia na terenie województwa śląskiego wykonujących bezpłatne badania mammograficzne znajduje się na stronach: www.raksutka.org, www.io.gliwice.pl
Do rejestracji również niezbędna jest karta chipowa NFZ (Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego NFZ) oraz numer PESEL.
Więcej informacji można uzyskać w śląskim Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” pod numerem telefonu: 032/278-96-73.
W Zabrzu „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” badania mammograficzne – etap podstawowy w 2008 roku wykonują:
1. ARTMED Sp. z o.o. NZOZ Przychodnia Lekarska „Specjal – Med” w Zabrzu, ul. H. Sienkiewicza 28 (nr tel. 032/271-20-65).
2. Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zabrzańskie Centrum Opieki Medycznej „SALUBRIS” w Zabrzu, ul. Wolności 338B (nr tel. 032/370-22-96).