Zawiadomienie o zakończeniu postępowania.."Instalacja stacji bazowej,..,w Zabrzu przy ul.Wolności94"

30.05.2008

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB0052-B na istniejącym budynku biurowym „Centrum” w Zabrzu przy ul. Wolności 94 (dz. nr 5528/705)”
(sygn.: WE.7624-R/58/2006, Nr 58-9/2008)

files/2008_05/WE%207624%20R_58_9_2008r_Zawiadomienie%20o%20zakonczeniu%20postepo.doc