Zawiadomienie o zakończeniu postępowania ..-Budowa stacji bazowej,…,w Zabrzu przy ul. Korczoka 36

30.05.2008

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB0-0112-I na dachu budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Korczoka 36 (dz. nr 4155/218)

(sygn.: WE.7624-R/123/2006, Nr 123-7/2008)

 

files/2008_05/WE%207624%20R_123_7_2008r_Zawiadomienie%20o%20zakonczeniu%20postepo.doc