Stacja rozbiórki samochodów – ul. Kasprowicza 5

29.05.2008

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych, informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Stacja rozbiórki samochodów" na terenie Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego "TRANSGÓR" przy ul. Kasprowicza 5 w Zabrzu.

files/2008_05/Decyzja_publicznie%20dostepny%20wykaz.doc