Reforma samorządu

29.05.2008

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem premiera Donalda Tuska, które odbyło się 28 maja omówiono zakres przygotowywanej reformy administracji samorządowej. Z naszego regionu w spotkaniu tym wzięli udział: Piotr Uszok, prezydent Katowic oraz Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Rada Ministrów założyła, że od przyszłego roku większość kompetencji wojewodów ma zostać przekazana samorządom. W tym celu opracowano pakiet ustaw decentralizacyjnych tworzących m.in. 12 metropolii.

Przedstawiony program zmian w samorządach spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mediów. Relacjom telewizyjnym i radiowym towarzyszyły liczne publikacje prasowe. I tak m.in. „Gazeta Wyborcza” przytaczając słowa premiera podkreśliła, że „złotówka wydawana na poziomie gminy jest złotówką mądrzej wydawaną niż przez rząd”. „Rzeczpospolita” skomentowała: „Rząd ustępuje miastom”. Czytelnicy bezpłatnej gazety „Metro” przeczytali z kolei: „Rząd stawia na samorząd”. W komentarzu „Nie bójmy się silnych samorządów” opublikowanym na łamach ogólnopolskiego „Dziennika” stwierdzono: „w większości krajów europejskich proces oddawania władzy w dół jest bardziej zaawansowany niż w Polsce”. Powołując się na przykład takich państw Włochy, Niemcy czy Hiszpania dowodzono, że „są one sprawnie zarządzane, bo politykę zbliżono tam do obywateli”. Natomiast „Polska Dziennik Zachodni” w rozmowie z głównym autorem reformy samorządowej prof. Michałem Kuleszą podsumował: „nowa ustawa oznacza koniec chaosu w działaniach samorządu”.

Obecny na spotkaniu wicepremier Grzegorz Schetyna analizując nowe regulacje zaznaczył, że „wojewoda ma być reprezentantem rządu otwartym na samorząd” oraz podzielił się planami „komunalizacji majątku skarbu państwa”.