Obrady Komisji Wspólnej

28.05.2008

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w którym uczestniczyli premier Donald Tusk oraz wicepremier Grzegorz Schetyna, odbyło się 28 maja w Warszawie. W trakcie obrad omówiono kilkadziesiąt projektów legislacyjnych.

Poruszane tematy dotyczyły m.in. zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządów, polityki społecznej, rozwoju regionalnego oraz ochrony środowiska. W posiedzeniu, odbywającym się kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uczestniczyła również prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. Spotkanie połączono z Dniem Samorządowca.