Przebudowa kolektora sanitarnego w ulicy Pawliczka w Zabrzu

26.05.2008

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Zabrze dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogšcego znaczšco oddziaływać na ?rodowisko, polegajšcego na przebudowie kolektora sanitarnego w ulicy Pawliczka w Zabrzu (dz. nr 1884/330, 1231/6, 1301/24, 4571/34, 449/44, 4927/140, 1711/48, 4755/56, 4664/56, 4668/56, 4670/56, 4652/56, 872/61, 4757/62, 4364/64, 2006/64, 4437/47, 4400/40, 4404/40).

files/2008_05/WE%207624%20R_14_5_2008_Zawiadomienie%20o%20zebranych%20dowodach%20(art%2010%20KPA).doc