Essen w Zabrzu

23.05.2008

Przedstawiciele miasta Essen na czele z nadburmistrzem Wolfgangiem Reinigerem podczas swojej kilkudniowej wizyty spotkali się z władzami samorządowymi Zabrza, a także instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. W trakcie spotkania, które odbyło się 23 maja w Urzędzie Miejskim poruszono wiele kwestii dotyczących życia gospodarczego i społecznego w Polsce i Niemczech. Skupiono się m.in. na możliwościach współdziałania między miastami w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych, wymiany kulturalnej, wspierania turystyki.

– Nasze miasta w niektórych kwestiach różnią się, ale możemy również dostrzec wiele wspólnych elementów, które są podstawą udanej współpracy- powiedział Christian Kromberg, Naczelnik Gabinetu Nadburmistrza Essen.
– Zabrze pierwszy raz odwiedziłem przed laty. Teraz jestem pod ogromnym wrażeniem pozytywnych zmian, jakie zaszły w waszym mieście – podkreślił nadburmistrz Wolfgang Reiniger.
Ważnym momentem spotkania było uroczyste podpisanie przez Małgorzatę Mańkę-Szulik, prezydenta Zabrza oraz nadburmistrza Essen Wolfganga Reinigera listu intencyjnego deklarującego dalszą kooperację pomiędzy miastami.
– Cieszę się, że współdziałanie nawiązane oddolnie zostało teraz potwierdzone na szczeblu samorządu, co stanowi zapowiedź dalszego zacieśniania naszej współpracy – podsumowała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.