Radni dla rodziny

20.05.2008

W związku z odbywającymi się obchodami Metropolitalnego Święta Rodziny Radni Rady Miejskiej w Zabrzu na XXV sesji, która odbyła się 19 maja przyjęli uchwałę w sprawie: obchodów Metropolitarnego Święta Rodziny w roku 2008. Uchwała ma na celu rozpropagowanie w mieście Karty Praw Rodziny w szczególności za pośrednictwem instytucji kultury, placówek oświatowych, innych jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych.

„Karta Praw Rodziny” powstała na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie, w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n.42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II, w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46), podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania „Karty Praw Rodziny” po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom.
Celem „Karty” jest przedstawienie wszystkim współczesnym chrześcijanom i niechrześcijanom, ujęcia – na tyle pełnego i uporządkowanego, na ile to było możliwe – podstawowych praw właściwych owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina.
„Karta” jest skierowana przede wszystkim do rządów. Potwierdzając, dla dobra społeczeństwa, powszechną świadomość podstawowych praw rodziny, „Karta” dostarcza tym wszystkim, którzy dzielą odpowiedzialność za wspólne dobro, model i punkt odniesienia dla opracowania ustawodawstwa i polityki rodzinnej oraz ukierunkowanie dla programów działania.
„Karta” skierowana jest także do samych rodzin: celem jej jest umocnienie w nich świadomości niezastąpionej roli i miejsca, jakie zajmuje rodzina: pragnie zachęcić rodziny do łączenia się między sobą dla obrony i umacniania swych praw; jest dla rodzin zachętą do wypełniania ich zadań, by w dzisiejszym świecie rola rodziny była coraz wyraźniej ceniona i uznawana.
Ponadto na wniosek Komisji Polityki Społecznej radni przyjęli Apel Rady Miejskiej w Zabrzu do Prezydenta Miasta Zabrze o przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów mających na celu promocję wartości życia rodzinnego oraz kreowania przez rodzinę aktywnych postaw społecznych.
„Kartę Praw Rodziny” na sesji przeczytał znany zabrzański aktor i radny Rady Miejskiej w Zabrzu – Zbigniew Stryj. Ponadto Urszula Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu, wygłosiła referat pt. „Moja rodzina – nasza rodzina”.
W sesji nadzwyczajnej dotyczącej obchodów Metropolitalnego święta Rodziny wzięli udział: ks. dyr. Caritas diecezji gliwickiej Rudolf Badura, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich archidiecezji katowickiej Pan Adam Wierzbicki oraz prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji gliwickiej Pan Piotr Gawor.