Nowa spółka inwestycyjna

20.05.2008

Na sesji Rady Miejskiej w Zabrzu, która odbyła się 19 maja, przyjęto wszystkie projekty uchwał.

Między innymi podjęto uchwałę w sprawie: utworzenia przez Gminę Zabrze oraz Zarząd Budynków Mieszkaniowych –Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nowej spółki, która będzie funkcjonowała pod nazwą „Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji” Sp. z o.o.

Głównym zadaniem nowego przedsiębiorstwa będzie realizacja współpracy z inwestorami w zakresie zadań z budownictwa mieszkaniowego i związanej z nim infrastruktury, w tym tworzenia spółek celowych, których zadania będą polegały na realizacji konkretnych projektów.
Spółka „Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji” będzie pełnić także funkcje aktywizujące w zakresie oferty terenów dla inwestorów polegające na tworzeniu kompleksowej informacji skierowanej do podmiotów zainteresowanych podejmowaniem inwestycji na terenie Gminy Zabrze. Dzięki większej elastyczności Spółki w zakresie uzyskiwania niezbędnych ekspertyz i opinii zwiększy się dynamika obsługi inwestorów.
W celu poszerzenia oferty inwestycyjnej Spółka podejmie współpracę z już działającymi na terenie Gminy Zabrze przedsiębiorcami aby eksponować także ich możliwości inwestycyjne zarówno w zakresie posiadanych nieruchomości zabudowanych jak i niezabudowanych oraz innych form współpracy.
Działania jakie będzie podejmować Spółka będą wchodziły w zakres realizacji strategii rozwoju budownictwa.