Mieszkania pohutnicze

20.05.2008

Po 10 latach przyjęto koncepcję rozwiązania problemu mieszkań pohutniczych w Zabrzu. 

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydenta Zabrza zgłosiła w tej sprawie dwa projekty uchwał na sesji, która odbyła się 19 maja w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.  
Przyjęte przez zabrzańskich radnych, zdecydowaną większością głosów, uchwały (projekty uchwał z porządku obrad nr 2 i 3) pozwolą nabyć, przez spółkę miejską Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, tzw. mieszkania pohutnicze.
 
W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie zakupionych 26 nieruchomości, a w ich skład wchodzi 970 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 47 544,82 m2 (w tym 29 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1 702,02 m2).
 
Wykonano szereg prac nad wypracowaniem koncepcji obejmującej: wycenę nieruchomości i ocenę ich stanu technicznego oraz biznesplanu inwestycji. Został również przygotowany model finansowania tego przedsięwzięcia.
 
Inwestycja ma zostać sfinansowana z emisji obligacji. Zarząd spółki planuje wyemitować 10 równych kwotowo emisji   – od rocznej do dziesięcioletniej.
 
ZBM-TBS sp. z o.o. realizuje inwestycję w uzgodnieniu z właścicielem spółki – gminą miejską Zabrze który deklaruje, że pokryje ewentualną różnicę pomiędzy kosztami obsługi i wykupu obligacji wyemitowanych dla sfinansowania nabycia nieruchomości obejmujących budynki i mieszkania pierwotnie stanowiące własność Huty „Zabrze” S.A., a wkładem własnym spółki w obsługę tych kosztów, poprzez podwyższanie kapitału zakładowego spółki.
 
W zakresie realizacji tego przedsięwzięcia zaangażowanie gminy szacuje się na poziomie około 7,5 mln złotych w okresie 5 lat.