Drogowa Trasa Średnicowa – Część "Zachód", odcinek Z1 – węzeł DTŚ z ul. Nowa Rymera

16.05.2008

Obwieszczenie o zamieszczeniu w pubicznie dostępnym wykazie danych, informacji o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Drogowa Trasa Średnicowa – Część "Zachód", odcinek Z1 – węzeł DTŚ z ul. Nowa Rymera"

files/Obwieszczenie.doc