Zaproszenie do rodzinnego biegania

15.05.2008

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Rodzinnym Bieganiu, które odbędzie się 24 maja w Górnośląskim Parku Etnograficznym "SKANSEN" w Chorzowie przy ul. Parkowej. Zawody organizowane są w ramach obchodów Metropolitalnego Święta Rodziny.

Rejestracja uczestników w biurze zawodów potrwa do godz. 9.45, natomiast start zaplanowano na godz.10.00. Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie lub faksem pod numerem 032 2411-111, mailem – imprezy@moris.chorzow.pl lub osobiście w MORiS Dział Imprez Chorzów, ul. Dąbrowskiego 113, do 20 maja.

REGULAMIN:
Uczestnicy: dzieci, młodzież, osoby dorosłe w następujących kategoriach wiekowych:
– rodzinna – drużyna to minimum 3 osoby w tym 1 osoba dorosła powyżej 25 lat
– grupa 0 – dzieci do lat 7
– grupa I – dziewczyny w wieku 8-13
– grupa II – chłopcy w wieku 8-13
– grupa III – dziewczyny w wieku 14-16
– grupa IV – chłopcy w wieku 14-16
– grupa V – dziewczyny w wieku 17-24
– grupa VI – chłopcy w wieku 17-24
– grupa VII – kobiety w wieku 25-35 lat
– grupa VIII – kobiety powyżej 35 lat
– grupa IX – mężczyźni w wieku 25-35 lat
– grupa X – mężczyźni powyżej 35 lat
Przedszkolaki pokonują dystans ok. 200 m. Dzieci i młodzież grup I, II III, IV, V, VI startują na dystansie ok. 1 km. Osoby dorosłe grupa VII, VIII, IX, X startują na dystansie ok. 2 km.
Punktacja: W przypadku uczestników kategorii I-VI wynik końcowy (czas uzyskany) zaliczany będzie do klasyfikacji rodziny. Natomiast w kategorii VII-X wynik uzyskany dzielimy przez 2 (celem określenia czasu średniego na jeden kilometr). Tak uzyskane wyliczenie sumujemy (3 wyniki) dzielimy przez 3 i otrzymujemy średni czas pokonania jednego kilometra przez rodzinę.
Warunki uczestnictwa: bieg ma charakter otwarty. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę pisemną rodzica na udział w biegu lub przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
Osoby pełnoletnie muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożyć własnoręczne oświadczenie o zdolności do biegu – start na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy zawodów (Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Chorzów) przygotowali również dodatkowe atrakcje – występy artystyczne, gry i zabawy dla dzieci, zwiedzanie Górnośląskiego Parku Etnograficznego.