Zabrzańska Wiosna Poetycka

14.05.2008

W czytelni prasy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu rozstrzygnięto III edycję Zabrzańskiej Wiosny Poetyckiej.

Nagrody przyznano:

– Annie Łobejko z Bytomia za utwór „Teatr życia”,
– Wioletcie Łakomy z Zabrza za utwór „Peron”,
– Barbarze Łukaszewicz z Warszawy za utwór „Warunek pokuty”,
– Adamowi Bolesławowi Wierzbickiemu z Lubska za utwór „Poniedziałkowy toast”,
– Piotrowi Zemankowi z Bielska-Białej za utwór „Ucieczka”,
– Grzegorzowi Chwiedukowi z Kępic za utwór „Stuknęła mu druga trzydziestka”.
 
W ramach konkursu przyznano również dwie nagrody zespołowe dla najaktywniejszych uczestniczących w nim szkół: Gimnazjum nr 12 i Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio.