Sesje Rady Miejskiej

13.05.2008

W najbliższy poniedziałek, 19 maja, w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5 – 7 odbędą się dwie sesje Rady Miejskiej.

O godz. 16.00 rozpocznie się nadzwyczajna sesja, związana ze zbliżającymi się obchodami Metropolitalnego Święta Rodziny.
W jej programie przewidziano dyskusję nad następującymi projektami uchwał:
 
1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Apelu Rady Miejskiej w Zabrzu.
2. Projekt uchwały w sprawie obchodów Metropolitalnego Święta Rodziny w roku 2008.
 
 
 
O godz. 17.00 rozpocznie się druga sesja, podczas której omówione zostaną projekty uchwał w sprawach:
 
  1. zmiany budżetu Miasta Zabrze na rok 2008,
  2. ustalenia zasad podwyższania kapitału zakładowego w Spółce Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu,
  3. zmiany uchwały Nr XVII/220/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.12.2007 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 2008,
  4. zaciągnięcia kredytu w wysokości 25.000.000 PLN na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Miasta Zabrze na 2008 rok,
  5. utworzenia przez Gminę Zabrze oraz Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. spółki „Nowe Miasto” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  6. Statutu Miasta Zabrze,
  7. zmiany uchwały nr XV/132/03 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22 września 2003 roku w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych i nadania statutów jednostkom pomocniczym Miasta Zabrze.
  8. nadania nowych nazw ulic Jowisza oraz Neptuna.