Zbierają informacje o nieprawidłowym oznakowaniu

08.05.2008

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa telefon interwencyjny (infolinia) o numerze 032 20 77 163, pod którym przyjmowane są wszelkie informacje o nieprawidłowościach w oznakowaniu dróg, które zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu.

Telefon ten został uruchomiony w ramach kontynuowania działań, których celem jest poprawa oznakowania na drogach naszego województwa, a w konsekwencji – zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.