Połączenie autostrady A4 z autostradą A1 – wizualizacje i projekty zabudowy terenu

08.05.2008
Połączenie autostrady A4 z autostradą A1 poprzez przebudowę ponadregionalnego układu komunikacyjnego północ-południe

Etap I: połączenie węzła „Wspólna” z węzłem DTŚ de Gaulle’a (robocza nazwa: „NOWO-PADEREWSKIEGO”)

PARAMETRY TECHNICZNE:
– klasa „G2/2” (jezdnie po 2 pasy ruchu)
– szerokość jezdni 7,0 m
– prędkość projektowa Vp = 60 km/h

ODCINEK I
od ul. Sikorskiego do ul. Kokota,
od km 1+450,00 do km 3+260,61.

ODCINEK II
od ul. Makoszowskiej do ul. Sikorskiego,
od km 0+787,64 do km 1+450,00.

ODCINEK III
Przebudowa wraz z budową ronda,
od km 0+660,00 do km 0+787,64.

ODCINEK IV
od węzła DTŚ „de Gaulle’a” do ul. Makoszowskiej,
od km 0+000,00 do km 0+660,00


Do pobrania: