Spotkanie z mieszkańcami

06.05.2008

5 maja w zabrzańskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyła się debata, w której uczestniczyła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Spotkanie zorganizowano w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "Masz głos, masz wybór". Gospodarzem debaty było stowarzyszenie "Zawsze Zabrze".

Mieszkańcy zwracali uwagę m.in. na problemy braku sprawnej komunikacji miejskiej i złego stanu zabrzańskich dróg. Poruszono również kwestię czystości miasta i nielegalnych wysypisk. Prezydent Zabrza przybliżyła uczetnikom debaty realizowane obecnie na terenie miasta zadania i projekty. Przede wszystkim do spraw priorytetowych należy zaliczyć budowę Drogowej Trasy Średnicowej, realizację projektu Poprawy Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Gminy Zabrze oraz poprawę estetyki miasta ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia aktywności w ratowaniu zabytków.