Spotkanie z Januszem Palikotem

29.04.2008

Dyskusja na temat przyjaznego państwa była tematem przewodnim spotkania z posłem Januszem Palikotem, które odbyło się w auli Politechniki Śląskiej w Zabrzu.

Janusz Palikot jest przewodniczącym Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo”, która ma na celu usunięcie nadmiaru biurokracji w kraju.