Sesja Rady Miejskiej

29.04.2008

Siedem projektów uchwał znalazło się w programie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 kwietnia.

Sześć projektów dotyczyło wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych położonych w Zabrzu, przeznaczonych na prowadzenie działalności związanej z udzielaniem świadczeń medycznych przez NZOZ-y. Podjęcie uchwał było niezbędne w związku z ubieganiem się przez najemców o środki zewnętrzne na modernizację zajmowanych lokali oraz nabycie sprzętu medycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest gwarancja kontynuowania umowy najmu po 2010 roku, a więc po upływie terminu aktualnie obowiązujących umów najmu.

Radni dyskutowali również nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2008. Konieczność wprowadzenia do porządku sesji nadzwyczajnej projektu uchwały w tej sprawie wynikała ze zmian sposobu finansowania Drogowej Trasy Średnicowej.
 
– Rada Miasta wykazała się odpowiedzialnością i zrozumieniem problemu. Dziękuję Państwu za to głosowanie i przyjęcie uchwały, która umożliwia kontynuowanie prac – powiedział po głosowaniu Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta miasta.
Warto podkreślić, że zostały już podjęte kroki, których celem jest zmiana zasad finansowania tej inwestycji poprzez pełne finansowanie wkładu krajowego ze środków subwencji ogólnej lub też odzyskanie części środków od pozostałych miast – inwestorów DTŚ.
 
W trakcie sesji, na wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, przyjęto również apel do Prezydenta Miasta o uwzględnienie tematyki związanej z życiem i działalnością rotmistrza Witolda Pileckiego w podejmowanych działaniach i organizowanych imprezach publicznych o charakterze patriotycznym na terenie Zabrza w 2008 r., a do Rad Pedagogicznych zabrzańskich szkół i placówek oświatowych – o uwzględnienie w najbliższym kolejnym roku szkolnym w programach edukacyjno – wychowawczych tematyki związanej z życiem i działalnością tego bohatera II wojny światowej. Apel związany jest z 60. rocznicą śmierci rotmistrza.