Nowe zasady finansowania DTŚ

29.04.2008

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego określiła nowe zasady przyznawania środków z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonej na realizację tzw. inwestycji centralnych, rozpoczętych przed 1999 r., a przekazanych do realizacji samorządom (Drogowa Trasa Średnicowa pozostała jedyną, niedokończoną inwestycją tego typu). Decyzja ta oznacza zmianę sposobu finansowania Drogowej Trasy Średnicowej.

O nowych zasadach władze Zabrza dowiedziały się na posiedzeniu Zespołu Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego i Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 22 kwietnia.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji, udział subwencji, który dotychczas pokrywał 100% wkładu krajowego na budowę DTŚ (odcinek Katowice – Ruda Śląska) został zmniejszony do 50%, a pozostałą część mają zapewnić miasta, przez które przebiega popularna „Średnicówka” – głównie Zabrze i Gliwice. Dla odcinka zabrzańskiego Z1 do Z4 jest to kwota 64 mln zł, a w roku bieżącym miasto musi dołożyć 20 790 000 zł.
 
Wprowadzenie nowych zasad spowodowało konieczność przeprowadzenia szeregu spotkań, których celem było znalezienie nowego sposobu finansowania tej, ważnej zarówno dla rozwoju Zabrza, jak i całego naszego regionu, inwestycji. W wyniku rozmów przeprowadzonych przez Małgorzatę Mańkę-Szulik, prezydenta Zabrza, z Bogusławem Śmigielskim, marszałkiem województwa śląskiego, oraz prezydentami miast, na terenie których realizowana jest Drogowa Trasa Średnicowa uzyskano od przedstawicieli samorządów terytorialnych, zaangażowanych w realizację DTŚ, deklarację woli pomocy miastu Zabrze we współfinansowaniu w 2008 r. budowy trasy na naszym terenie. Uzgodniono, że udział we współfinansowaniu miasta zamierzają zapewnić w sposób proporcjonalny do ilości mieszkańców danego miasta: Katowice w wysokości 1 mln zł, Gliwice – 600 tys. zł, Ruda Śląska – 420 tys. zł, Chorzów – 350 tys. zł, Świętochłowice – 170 tys. zł. Samorząd Województwa Śląskiego zadeklarował natomiast współfinansowanie w wysokości 3 mln 380 tys. zł.
 
– Deklaracje prezydentów miast, które muszą zostać poparte odpowiednimi uchwałami Rad Miejskich, świadczą o pełnym zrozumieniu trudnej sytuacji aglomeracji, wynikającej z decyzji podjętych w Warszawie – podkreśla Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta miasta. – Jesteśmy wdzięczni za zaoferowaną pomoc, która jest dowodem solidarności oraz współodpowiedzialności za rozwój naszego regionu.