Konkurs dla młodzieży

24.04.2008

Konkurs dziennikarski pod nazwą „Niepełnosprawność to nie moja sprawa?” organizuje Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach przy współpracy z Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Konkurs polega na przygotowaniu materiału prasowego lub filmowego, przedstawiającego problematykę i poziom świadomości społeczeństwa dotyczącą osób niepełnosprawnych. Wykonane prace oparte na własnym doświadczeniu, obserwacji zachowań bliskich osób lub dzieł artystycznych powinny poruszyć np. problem związany z występowaniem niepełnosprawności (propozycje ich rozwiązywania), form dyskryminacji, na jakie narażone są osoby niepełnosprawne, stereotypowi postrzegania osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo, czy problemowi niepełnosprawności w aspektach psychologicznych i społecznych. Głównym celem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i odniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w temacie osób niepełnosprawnych.

Partnerami przedsięwzięcia są Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach.
Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej:

Do pobrania:

Regulamin konkursu (pdf, 50 kB)

Plakat informacyjny (pdf, 74 kB)