Złóż PIT w UM Zabrze

23.04.2008
W Urzędzie Miejskim w Zabrzu, przy ul. Wolności 286 , na Sali Obsługi Interesantów (czynnej w godzinach 7.30 – 17.00), do 30 kwietnia został uruchomiony dodatkowy punkt, w którym można pobrać potrzebne formularze oraz złożyć pisemne zeznania podatkowe za 2007 rok.