"Rozbudowa stacji bazowej tel. kom. ERA BTS nr 50124 08 w Zabrzu przy ul. Banachiewicza 14-16"

23.04.2008

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Zabrze dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci ERA BTS nr 50124 08 zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Banachiewicza 14-16 w Zabrzu (dz. nr 1432/52, 1433/52).

files/2008_04/WE%207624%20R_10_9_2008_Zawiadomienie%20o%20zebranych%20dowodach%20(art%2010%20KPA).doc