Przebudowa kolektora sanitarnego w ulicy Pawliczka w Zabrzu

23.04.2008

Postanowienie dot. zwolnienia z obowišzku sporzšdzenia Raportu o oddziaływaniu na ?rodowisko dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa kolektora sanitarnego w ulicy Pawliczka w Zabrzu (dz. nr 1884/330, 1231/6, 1301/24, 4571/34, 449/44, 4927/140, 1711/48, 4755/56, 4664/56, 4668/56, 4670/56, 4652/56, 872/61, 4757/62, 4364/64, 2006/64, 4437/47, 4400/40, 4404/40)".

files/2008_04/WE%207624%20R_14_4_2008%20Postanowienie_brak%20raportu.doc