Promocja zdrowia

22.04.2008

W Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się I Śląska Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie. Organizatorem spotkania było Śląskie Centrum Chorób Serca oraz Urząd Miejski w Zabrzu.

W ramach konferencji odbyły się trzy sesje wykładów, podczas których rozmawiano na temat: „Edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny jako integralna część procesu terapeutycznego”, „Działania edukacyjno-zdrowotne podejmowane na rzecz pracowników służby zdrowia” oraz „Promocja zdrowia skierowana do lokalnej społeczności”. Dokonano też analizy składników, jakie powinny być uwzględniane w przedsięwzięciach promujących zdrowie.

Gości i uczestników sympozjum przywitała Prezydent Zabrza, która to spotkanie objęła patronatem honorowym.
– Miło mi ogromnie, że właśnie w Zabrzu odbywa się I Śląska Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie. Bardzo się cieszę, że u boku Śląskiego Centrum Chorób Serca miasto Zabrze również promuje zdrowie i w tym zakresie ma doświadczenia w podejmowaniu różnego rodzaju akcji prozdrowotnych. Edukacja społeczna na każdym polu jest bardzo istotna, a szczególnie ta związana z opieką zdrowotną – powiedziała Prezydent Zabrza.