Pasja społeczników

21.04.2008

Rady Dzielnic mają duże znaczenie dla rozwoju lokalnej samorządności. Dbają o integrację mieszkańców, sygnalizują ich problemy i pomagają je rozwiązywać. Podejmują wiele inicjatyw, które wpływają na poprawę komfortu życia w mieście. Na zakończenie kadencji Rad Dzielnic, prezydent Małgorzata Mańka-Szulik zaprosiła członków rad na spotkanie, które odbyło się 18 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury.

– Kończy się kadencja wspaniałych ludzi, którzy w ostatnich latach społecznie wspierali zmiany zachodzące w mieście – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, dziękując radnym za pracę, zaangażowanie i czas poświęcony działaniu na rzecz dobra wspólnego.

W spotkaniu wziął również udział Marian Czochara, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu. Podczas wieczoru dedykowanemu radnym nie zabrakło artystycznych niespodzianek. Wystąpiły dzieci z zabrzańskiego zespołu taneczno – baletowego, działającego w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 2 oraz Młodzieżowy Teatr Tańca. Spotkanie uświetnił również koncert kwartetu smyczkowego „Exodus” z Akademii Muzycznej w Katowicach, który wykonywał utwory zarówno muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej.
Następne wybory Rad Dzielnic odbędą się w Zabrzu we wrześniu.
– Tych entuzjastów, działaczy społecznych, którzy będą chcieli działać w kolejnych kadencjach Urząd Miejski pragnie wspierać, organizując odpowiednie szkolenia z zakresu prawa i administracji. Ci ludzie często mają wspaniałe pomysły i najważniejsze jest to, by im pomagać, a nie przeszkadzać – podkreślała podczas spotkania Małgorzata Mańka-Szulik.