Strategia Rozwoju Miasta na lata 2008-2020

15.04.2008

W związku z uchwaleniem Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008 – 2020 przystąpiono do opracowywania programu operacyjnego dla tej Strategii.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaki projekt jest Twoim zdaniem najważniejszy dla rozwoju Zabrza?

2. W której dzielnicy miasta w pierwszej kolejności władze Zabrza powinny zaangażować środki finansowe?

3. Kto, poza władzami Zabrza, powinien być zaangażowany w realizację miejskich projektów?

4. Jak docierają do Ciebie informacje o projektach realizowanych przez władze Zabrza?

 
Odpowiedzi na powyższe pytania prosimy przekazać do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta
ul. Wolności 286 pokój 109, emailem: mwladowska@um.zabrze.pl; lub faksem 032 37 33 485.