Przebudowa oczyszczalni ścieków Śródmieście w Zabrzu, etap II – ul. Pestalozziego 10

14.04.2008

 

Prezydent Miasta Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
 
 
WE.SL.7624-R-10/2008 Zabrze, 2008-04-14
Nr 10-9/2008
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji (sygn.: WE.SL.7624-R-10/2008; Nr 10-8/2008) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
Przebudowa oczyszczalni ścieków „Śródmieście” w Zabrzu, etap II. Przedsięwzięcie obejmować będzie :
Zadanie 2 – Przebudowa oczyszczalni ścieków „Śródmieście”, w tym wykonanie hermetyzacji i dezodoryzacji wybranych obiektów wraz z budową filtrów.
Zadanie 3 – Budowa suszarni osadów odwodnionych na oczyszczalni ścieków „Śródmieście”.
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie przy ul. Pestalozziego 10 w Zabrzu, na działkach o numerach ewidencyjnych:
Sektor 1 : część mechaniczna: 4567/269, 4570/267, 2248/85, 2244/46, 4566/268
Sektor 2 : część biologiczna: 2748/155, 2751/86, 2749/152, 2746/145, 2750/140.
 
Wykaz zawierający powyższe dane znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego
w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211).
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
§ na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286;
§ na stronie internetowej Urzędu Miasta Zabrze (www.um.zabrze.pl)
§ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl),
§ w miejscu realizacji przedsięwzięcia – Oczyszczalnia Ścieków Śródmieście
(ul. Pestalozziego 10, Zabrze 41-800).

 

 
 
 
z up. PREZYDENTA MIASTA
ZABRZE
mgr Janusz Famulicki
p. o. Naczelnik Wydziału Ekologii