Przebudowa oczyszczalni ścieków Śródmieście-II etap- ul. Pestalozziego 10

14.04.2008

 

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji (sygn.: WE.SL.7624-R-10/2008; Nr 10-8/2008) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa oczyszczalni ścieków „Śródmieście” w Zabrzu, etap II. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie przy ul. Pestalozziego 10 w Zabrzu.

files/2008_04/Obwieszczenie_decyzja.doc