Obwieszczenie dot.wydanej decyzji…-Budowa stacji odwadniania osadów na terenie OŚ w Mikulczycach

14.04.2008

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
Budowa stacji odwadniania osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Mikulczycach.
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie przy ul. Leśnej 168 w Zabrzu, na działkach o numerach ewidencyjnych: 233/9, 74/9.
 

files/WE%207624%20R_18_2008_Obwieszczenie%20o%20wydanej%20decyzji.jpg
(sygn.: WE.7624-R-18/2008; nr 18-9/2008)