Konferencja o zdrowiu

14.04.2008

Zespół ds. Promocji Zdrowia przy Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu zapraszają  na I Śląską Konferencję Szpitali Promujących Zdrowie, która odbędzie się 21 kwietnia w Teatrze Nowym w Zabrzu.  

 

Wykłady będą poświęcone „Edukacji zdrowotnej pacjenta i jego rodziny jako integralnej część procesu terapeutycznego”, „Działaniom edukacyjno- zdrowotnym podejmowanym na rzecz pracowników służby zdrowia” oraz „Promocji zdrowia skierowanej do lokalnej społeczności”.

Otwarcie konferencji zaplanowano na godzinę 9.00, a rejestracja zainteresowanych udziałem w spotkaniu będzie możliwa od godziny 8.00.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres e- mail: promocjazdrowia@sccs.pl i będą przyjmowane do 16 kwietnia 2008 r. Każde winno zawierać: nazwisko i imię uczestnika, miejsce jego pracy, zawód, pełnioną funkcję, telefon kontaktowy.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Osoby, które wezmą udział otrzymają certyfikat.