Rada Osiedla Mikołaja Kopernika

10.04.2008

Podsumowujące spotkanie Rady Osiedla Kopernika odbyło się 9 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 42 w Zabrzu. Kończący kadencję członkowie Rady przedstawili sprawozdanie z dotychczasowych osiągnięć, protokół komisji rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe.

Podczas spotkania zostało poruszonych wiele istotnych tematów m.in. brak miejsc parkingowych, problem mieszkań pohutniczych, utrzymanie czystości na terenach zielonych.
– Koncepcja budowy miejsc parkingowych dla osiedla Kopernika jest już w trakcie opracowywania – wyjaśnił Kazimierz Ladziński, naczelnik Wydziału Inwestycji.
Mówiono również o sukcesach tj. budowie boiska do koszykówki, budowie placu zabaw, poprawie czystości na osiedlu oraz wzmocnieniu patroli Straży Miejskiej.
– Dziękuję wszystkim radnym za ogrom pracy społecznej, która jest bardzo ważna zarówno dla mieszkańców jak i dla władz miasta – podkreśliła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, dziękując za dotychczasową współpracę.