Uwierzyć w Śląsk

09.04.2008

Przedstawiciele firm zainteresowanych inwestowaniem na Śląsku spotkali się pod egidą Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej z marszałkiem województwa Bogusławem Śmigielskim. W rozmowach wzięła też udział Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Dyskusję zdominowały tematy związanie z potencjałem gospodarczym regionu. Wskazywano także na poszczególne atuty śląskich miast. W przypadku Zabrza są to oczywiście m.in.: własne rozległe tereny inwestycyjne (900 hektarów), poszerzona ostatnio Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz doskonałe skomunikowanie – miasto znajduje się na skrzyżowaniu istniejącej autostrady A4 z budowaną już A4, a ważną rolę w ujęciu regionalnym odegra też Drogowa Trasa Średnicowa, której zabrzański odcinek zaczyna być realizowany.  Przedsiębiorcy chcieli ponadto wiedzieć jakie są perspektywy rozwoju aglomeracji. Obok problematyki typowo gospodarczej dyskutowano też o życiu kulturalnym, naukowym i sportowym na Śląsku.