Nowe konta bankowe

09.04.2008

Urząd Miejski w Zabrzu informuje, że od 5 kwietnia 2008 roku zmianie uległy numery rachunków kont bankowych Gminy Zabrze.
Powodem zmian jest proces przejęcia przez Bank Pekao S.A. wydzielonej części Banku BPH, który poprzednio obsługiwał budżet miasta Zabrze. W związku z powyższym, aktualnie funkcjonujące rachunki zostały przeniesione na platformę informatyczną funkcjonującą w Banku Pekao S.A.
Nowe numery kont dostępne na w zakładce Budżet Miasta.