Szkolne Prezentacje 2008

08.04.2008

32 stoiska przygotowano w ramach jubileuszowych, dziesiątych „Szkolnych Prezentacji 2008”. Prezentacja ofert edukacyjnych z Zabrza i okolic, nad którą patronat honorowy objęła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, potrwa do 10 kwietnia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki 6.

Celem imprezy jest m.in. umożliwienie młodzieży kończącej gimnazja zapoznanie się z jak najpełniejszą ofertą zabrzańskich szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz szkół wyższych publicznych i niepublicznych. Goście Prezentacji mają ponadto możliwość osobistego kontaktu z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu zorientowania się w swoich późniejszych szansach na rynku pracy.

W uroczystym otwarciu jubileuszowej edycji imprezy wzięli udział m.in. przedstawiciele delegatury gliwickiej Kuratorium Oświaty w Katowicach, członkowie Rady Miejskiej, prezydent Małgorzata Mańka-Szulik oraz dyrektorzy zabrzańskich placówek oświatowych.
 
Inwencję uczniów prezentujących swoje szkoły oceniało specjalnie powołane jury. W tym roku największe uznanie zdobył pomysł Zespołu Szkół Spożywczych. Kolejne miejsca w konkursie na najlepsze stoisko zajęły: Zespół Szkół nr 18 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr V.