Konferencja na temat uzależnienień

07.04.2008

Konferencja pn. „Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie miasta Zabrze” odbyła się dzisiaj w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu przy ul. Traugutta 1.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Rady Miejskiej oraz licznie zgromadzeni pedagodzy i dyrektorzy zabrzańskich szkół.
W trakcie Konferencji przedstawiono program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem oraz raport z badań nad uzależnieniami.
– Podstawowym celem podejmowanych badań jest diagnoza rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych przez młodzież – powiedział Jan Szulik, Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.