Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu

07.04.2008

Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu na 2008 r. (pdf, 32 kb)

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu na 2008 r. (pdf, 32 kb)

1. Procedury korzystania ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynikające z Regulaminu zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej (doc, 64 kB)

2. Uchwała Nr XLIX/615/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/291/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wydatkowania środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania z zakresu ochrony środowiska (doc, 29 kB)

3. Regulamin korzystania ze środków Gminnego lub Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (doc, 72 kB)

4. Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów modernizacji ogrzewania na ekologiczne ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (doc, 36 kB)

5. Uchwała Nr XXVIII/291/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wydatkowania środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania z zakresu ochrony środowiska (pdf; 2,5 MB)

6. Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (doc, 69 kB)