ekologia-nowa

07.04.2008

 

 


Edukacja ekologiczna

1. Zbiórka przeterminowanych lekarstw w aptekach (pdf, 17 kB)

2. Selektywna zbiórka odpadów

3. Konkursy z zakresu edukacji ekologicznej:


Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu

1. Procedury korzystania ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynikające z Regulaminu zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej (doc, 64 kB)

2. Uchwała Nr XLIX/615/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/291/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wydatkowania środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania z zakresu ochrony środowiska (doc, 29 kB)

3. Regulamin korzystania ze środków Gminnego lub Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (doc, 72 kB)

4. Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów modernizacji ogrzewania na ekologiczne ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (doc, 36 kB)

5. Uchwała Nr XXVIII/291/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wydatkowania środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania z zakresu ochrony środowiska.

6. Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (doc, 69 kB)


Wykazy i informacje dotyczące odpadów

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (doc 62 kB)

2. Informacja o znajdujących się na terenie Gminy Zabrze zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (pdf, 55 kB)

3. Zarządzenie – wymagania w zakresie odbioru odpadów komunalnych (doc, 68 kB)

4. Wniosek o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych (doc, 146 kB)

 

Strony internetowe dotyczące promocji działań z zakresu ekologii w Zabrzu


Program Ochrony Środowiska dla Miasta Zabrze

(Uchwała Nr XXVI/263/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 maja 2004 r.)

  1. Plan gospodarki odpadami dla miasta Zabrze (796 kB)
  2. Program ochrony środowiska dla miasta Zabrze na lata 2004-2015 (212 kB)
  3. Program ochrony środowiska dla miasta Zabrze. Stan aktualny – załącznik (1,77 MB)

Zobacz także: