Zabrze przestrzenią rozwoju

Spotkanie z przedstawicielami Rządu Krajowego Styrii

02.04.2008

1 kwietnia, w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, odbyło się spotkanie moderowane przez prezesa Izby Tadeusza Donocika z przedstawicielami Rządu Krajowego Styrii.

Delegacji Styrii przewodniczył premier Rządu Krajowego Styrii Franz Voves, a towarzyszyli mu ambasador Austrii w Polsce dr Alfred Lange, konsul honorowy Polski w Austrii Gerold Ortner, konsul Austrii w Polsce Robert Eberwein, przedsiębiorcy oraz liczna grupa dziennikarzy. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: Bogusław Śmigielski, marszałek Województwa Śląskiego, Zbyszek Zaborowski, wicemarszałek Województwa Śląskiego, Małgorzata Mańka–Szulik, prezydent Zabrza, Tadeusz Wrona, prezydent Częstochowy oraz Andrzej Zieliński, starosta żywiecki.

Gmina Zabrze w 2005 roku podpisała Umowę o Współpracy z Rządem Krajowym Styrii w zakresie rekultywacji obiektów i obszarów poprzemysłowych oraz zachowania zabytków przemysłu dla obecnych i przyszłych pokoleń. Podczas spotkania prezydent Małgorzata Mańka–Szulik rozmawiała z premierem Styrii Franzem Voves, przedstawiając konkretne propozycje współpracy w zakresie turystyki poprzemysłowej i medycyny. Premier Voves zobowiązał się do zainteresowania styryjskich samorządów lokalnych oraz tamtejszych inwestorów tą propozycją.

zdjęcie: Janusz Pilszak